Foodsharing

Foodsharing to po prostu dzielenie się z innymi żywnością – taką, której przygotowaliśmy za dużo lub taką, którą wcześniej kupiliśmy w nadmiarze i nie zdążymy już jej zjeść, bo za chwilę minie termin przydatności do spożycia – to dotyczyć może np. makaronu, pieczywa lub owoców.

Według badań Eurostatu  z 2015 roku przeciętny Polak wyrzuca 52 kg żywności rocznie, a według badań GUS i Instytutu Praw i Spraw Socjalnych w skrajnym ubóstwie żyje co 15 obywatel naszego kraju. Chcąc zapobiegać marnowaniu żywności, w sierpniu 2017 r. otworzyliśmy pierwszą na Podkarpaciu lodówkę foodsharingową. Wszyscy, którzy posiadają nadwyżki żywności, mogą je przynosić do siedziby Stowarzyszenia.

W lodówce foodsharingowej, zwanej też jadłodzielnią możemy nie tylko zostawić żywność, ale również możemy poczęstować się tym, co w niej zostawili inni. Jadłodzielnia jest dla wszystkich – nie sprawdzany jest tutaj status materialny osób, które ją odwiedzają. Cały ten system działa nieodpłatnie.

CHCESZ POMÓC?