Streetworking

Od początku lutego realizujemy na terenie miasta Rzeszowa innowacyjny projekt streetworkingu! Miasto dało nam szansę i dzięki temu możemy jeszcze rozszerzyć skalę pomocy, jaką nasze stowarzyszenie oferuje osobom w kryzysie bezdomności. Chcemy się rozwijać i wykorzystywać dobre praktyki, które sprawdzają się w innych dużych ośrodkach.
Projekt nosi nazwę „Wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych dla osób będących w kryzysie bezdomności na terenie Miasta Rzeszowa”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Rzeszów. Okres realizacji trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.
Streetworking to forma pracy socjalnej, prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej, odbywająca się w jej środowisku, na jej zasadach, w jej tempie i w oparciu o plan, który zaakceptowała.
Streetworking (praca prowadzona na ulicy) stanowi przykład metody „outreach” (wyjście – sięganie – poza – do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta (definicje za Piotrem Olechem oraz Aleksandrą Dębską-Cienian).

Zespół streetworkerów liczy dziewięć osób. W ramach zadania streetworkerzy wychodzą w środowisko osób w sytuacji bezdomności, odwiedzają je w ich miejscach pobytu, wspierają ciepłym posiłkiem podczas poniedziałkowej akcji Zupa na Placu, oferują wraz z Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego konsultacje i pomoc medyczną. Co czwartek w godz. 17-20 streetworkerzy pełnią dyżur w stowarzyszeniu, gdzie mogą przyjść osoby potrzebujące konsultacji medycznej i wymiany opatrunku, odzieży a także pomocy prawnej, skorzystania z internetu czy zwyczajnej pogawędki przy herbacie.