Projekt p.n. „Rzeszowski przewodnik po miejscach pomocy”

W okresie 01.12.2018 r. – 30.11.2019 r. nasze Stowarzyszenie będzie realizować projekt p.n. „Rzeszowski przewodnik po miejscach pomocy” współfinansowany ze środków Fundacji Santander Bank Polska S.A. w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Głównym celem projektu jest opracowanie, wydruk i rozpropagowanie przewodnika po miejscach pomocy w Rzeszowie dla osób ubogich oraz w kryzysie bezdomności a także nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi osoby ubogie, zwrócenie uwagi na sposoby zaangażowania społecznego, wspieranie wolontariatu.

W ramach projektu planujemy wydruk oraz rozpropagowanie 300 szt. przewodnika wśród osób ubogich oraz w kryzysie bezdomności.

W dniu jutrzejszym (19.12.2018 r.) odbędzie się pierwsze z 12 spotkań, podczas którego zaproszeni goście zostaną zapoznani ze szczegółami projektu. Podczas spotkania wspólnie zaplanujemy kolejne działania a także nakreślimy kierunki współpracy.

Trzymajcie kciuki!