Streetworking

Streetworking to metoda pracy socjalnej z osobami w kryzysie bezdomności. Toczy się poza instytucjami, prowadzona jest przez przygotowany zespół. Ważnymi zadaniami streetworkera są nawiązanie relacji, wsparcie, zbudowanie zaufania, zmiana percepcji z teraźniejszości na przyszłość.

Stowarzyszenie realizuje streetworking w ramach projektu Wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych dla osób będących w kryzysie bezdomności na terenie Miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Rzeszów.

Na początek kilka liczb dotyczących streetworkingu w okresie luty-lipiec 2022 r:

  • 1152 – to łączna liczba godzin poświęconych na działania w ramach streetworkingu;
  • 819 – to liczba wpisów w prowadzonym przez nas raporcie wyjść oznaczająca liczbę kontaktów;
  • 54 – to liczba osób wykluczonych społecznie w sytuacji bezdomności ulicznej przebywających na terenie Dworca PKP w Rzeszowie i w jego otoczeniu oraz w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych na terenie miasta Rzeszowa (np. ogródki działkowe, garaże, pustostany, ulice, klatki schodowe, centra handlowe, parkingi, opuszczone samochody), z którymi zespół streetworkerów jest w stałym kontakcie. To również liczba założonych i prowadzonych kart kontaktu z indywidualnymi planami wsparcia;
  • 30 – to liczba osób, którym udzielono pomocy medycznej, niektórym wielokrotnie.

Zadanie realizowało 9 streetworkerów oraz 1 ratowniczka medyczna zatrudnieni na podstawie umów zlecenie a także w okresie zimowym 1 asystent streetworkera – wolontariusz. W poniedziałki, podczas „Zupy na Placu” wspierali nas również ratownicy z Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego udostępniając nieodpłatnie karetkę. 

W przygotowania ciepłego posiłku w ramach „Zupy na Placu” zaangażowanych było na stałe 5 wolontariuszy wspieranych przez członków stowarzyszenia. 

Głównymi działaniami podejmowanymi przez realizatorów w projektowanym zadaniu były: redukcja szkód zdrowotnych i psychicznych wśród osób w sytuacji bezdomności oraz prowadzenie wśród nich działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Streetworkerzy asystowali także beneficjentom w kontaktach z MOPS, urzędami, szpitalami, oddziałami odwykowymi podczas wyrabiania dowodów osobistych itd. Byli wsparciem dla tych, którzy chcą zmienić swoją sytuację życiową; motywowali tych, którzy jeszcze nie są gotowi na zmianę.

Poza kosztorysem zadania beneficjenci mogli także zasięgnąć porady prawnika, z czego chętnie korzystali. Zespół przygotował również biblioteczkę ciekawych książek, które mogły wypożyczać osoby w kryzysie bezdomności – część z nich regularnie z tej możliwości korzystała.